Γραμμή παραγωγής φύλλου κρούστας (τύπου extruder)

line1

Οριζόντιο ζυμωτήριο

Mixers

Γραμμή παραγωγής φύλλου κρούστας (με τράβηγμα)

Baklava-Fillo-stretching-teaser2

Τελαρωτοί αρτοκλίβανοι

 Ovens

Kadayfi - Kunafa

 Cunafa